Interdina OY, Helsingbyntie 63, 65520 Helsingby - Kuljetukset / muut tarjoukset Jukka Prinkkilä puh. 0400 263 173 Imuroinnit / Oskari Prinkkilä (även på svenska)  puh. 0400 625 545 - interdinaoy@gmail.com - www.interdina.fi

Purku-, kuivaimu- sekä kattilatyöt ympäri koko Suomen

KUIVAIMU Kuivaimu on tehokas rakenteita rikkomaton menetelmä materiaalien siirtoon vaikeapääsyisitä kohteista. Käytämme kuivaimua esimerkiksi vanhojen eristysmateriaalien kuten hiekan, purun, kutterin ja puhallusvillan  poistoon rakennuksen rakenteista. Kuivaimurikalustollamme poistamme tehokkaasti rakenteista kaikenlaisen kuivan materiaalin esim. hiekan, muhan, kutterin ja puhallusvillan. Kuivaimun käyttökohteet Kuivaimun käyttö on helppo ja tehokas tapa päästä eroon jätteestä esimerkiksi rakennustyömaalla tai teollisuudessa. Materiaali imetään säiliöön, josta se voidaan tyhjentää sijoituspaikkaan kippaamalla tai puhaltamalla. Menetelmä sopii käytettäväksi myös vaikeapääsyisissä tiloissa.
Suurtehoimuri on ehdottomasti kätevin tapa poistaa vanhat eristeet, sillä työ on nopeaa ja pölytöntä. Lisäksi jäte saadaan säiliöön, jossa se voidaan kuljettaa suoraan jatkokäsittelypaikkaan. Suurtehoimuri on soveluu moniin eri puhdistuskohteeseen ja se onkin menetelmänä todellinen työmyyrä. Sen valtava imuteho riittää kuljettamaan niin kuivia kuin märkiä aineita vaakatasossa satojen metrien päästä ja korkeus- suunnassakin jopa 50 metriä. Kuivaimuautolla voidaan poistaa kuivaa ja kosteaa materiaalia kuten esimerkiksi puru, hiekka, mättäät, tuhka, vilja ja puhal- lusvilla. Materiaalien poisto tapahtuu helposti ja pölyttömästi kohteista, joista se muilla menetelmillä saattaa olla jopa mahdotonta. Vesivahinkojen jälkeen kostuneiden eristeiden poisto on välttämätöntä, jolloin kuivaimu on nopea ja kustannustehokas toimenpide onnistuneen remontin kannalta.
kuivaimua2
kuivaimua2

Purku-, kuivaimu- sekä kattila-

työt ympäri koko Suomen

KUIVAIMU Kuivaimu on tehokas rakenteita rikkomaton menetelmä materia- alien siirtoon vaikea- pääsyisitä kohteista. Käytämme kuivaimua esimerkiksi vanhojen eristysmateriaalien kuten hiekan, purun, kutterin ja puhallus- villan  poistoon raken- nuksen rakenteista. Kuivaimurikalustol- lamme poistamme tehokkaasti raken- teista kaikenlaisen kuivan materiaalin esim. hiekan, muhan, kutterin ja puhallusvillan. Kuivaimun käyttökohteet Kuivaimun käyttö on helppo ja tehokas tapa päästä eroon jätteestä esimerkiksi rakennustyömaalla tai teollisuudessa. Materiaali imetään säiliöön, josta se voidaan tyhjentää sijoituspaikkaan kippaamalla tai puhaltamalla. Menetelmä sopii käytettäväksi myös vaikeapääsyisissä tiloissa.
kuivaimua2

Purku-, kuivaimu- sekä kattilatyöt ympäri koko Suomen

KUIVAIMU Kuivaimu on tehokas rakenteita rikkomaton menetelmä materiaalien siirtoon vaikeapääsyisitä kohteista. Käytämme kuivaimua esimerkiksi vanhojen eristys- materiaalien kuten hiekan, purun, kutterin ja puhallusvillan  poistoon rakennuksen rakenteista. Kuivaimurikalustollamme poistamme tehokkaasti rakenteista kaikenlaisen kuivan materiaalin esim. hiekan, muhan, kutterin ja puhallusvillan. Kuivaimun käyttökohteet Kuivaimun käyttö on helppo ja tehokas tapa päästä eroon jätteestä esimerkiksi rakennustyömaalla tai teollisuudessa. Materiaali imetään säiliöön, josta se voidaan tyhjentää sijoituspaikkaan kippaamalla tai puhaltamalla. Menetelmä sopii käytettäväksi myös vaikeapääsyisissä tiloissa.
Suurtehoimuri on ehdottomasti kätevin tapa poistaa vanhat eristeet, sillä työ on nopeaa ja pölytöntä. Lisäksi jäte saadaan säiliöön, jossa se voidaan kuljettaa suoraan jatkokäsittelypaikkaan. Suurtehoimuri on soveluu moniin eri puhdistuskohteeseen ja se onkin menetelmänä todel- linen työmyyrä. Sen valtava imuteho riittää kuljettamaan niin kuivia kuin märkiä aineita vaaka- tasossa satojen metrien päästä ja korkeus-suunnassakin jopa 50 metriä. Kuivaimuautolla voidaan poistaa kuivaa ja kosteaa materiaalia kuten esimerkiksi puru, hiekka, mättäät, tuhka, vilja ja puhal-lusvilla. Materiaalien poisto tapahtuu helposti ja pölyt- tömästi kohteista, joista se muilla menetelmillä saattaa olla jopa mahdotonta. Vesivahinkojen jälkeen kostuneiden eristeiden poisto on välttämätöntä, jolloin kuivaimu on nopea ja kustannustehokas toimenpide onnistuneen remontin kannalta.